LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

Tháng Mười 8, 2018 5:31 chiều

TUẦN   7            TỪ NGÀY: 08/10 ĐẾN NGÀY 13/10

Trực tuần : 6A – GVCN : Vũ Thị Vui

 
THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC
2


08/10

 • Sinh hoạt đầu tuần.
 • Duyệt KHDH.
 • Lên lớp theo TKB.
 • Lên lớp theo TKB.
 • Các HĐGD.
BGH
3


09/10

 • Lên lớp theo TKB.
 • Rèn HĐ giữa giờ ( đ/c Khiết+ GVCN)
 • Lên lớp theo TKB.
 •  Các HĐGD.
 • Kiểm tra PCGD-XMC tại PGD.
BGH
4


10/10

 • Lên lớp theo TKB.
 • Rèn HĐ giữa giờ ( đ/c Khiết+ GVCN).
 • Họp Hiệu trưởng tại PGD.
 • Lên lớp theo TKB.
 • Các HĐGD.
BGH
5


11/10

 • Lên lớp theo TKB.
 • Rèn HĐ giữa giờ ( đ/c Khiết+ GVCN)
 • Hội thi GVDG cấp trường.
 •  Bồi  dưỡng các đội tuyển HSG.
 • HĐNGLL.
 BGH
6


12/10

 • Lên lớp theo TKB.
 • Rèn HĐ giữa giờ ( đ/c Khiết+ GVCN)
 • KS HSGTDTT.
 • Hội ý hội đồng.
 • Lên lớp theo TKB.
 • Các HĐGD.
BGH
7


13/10

 • Lên lớp theo TKB.
 • Rèn HĐ giữa giờ ( đ/c Khiết+ GVCN)
 • Sinh hoạt lớp.
 • Lên lớp theo TKB.
 BGH

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM.

+ Ổn định các nề nếp đầu năm học.

+ Cán bộ giáo viên hoàn thiện hồ sơ cá nhân để PGD kiểm tra nề nếp đầu năm học.

+ Kiểm tra công tác PCGD- XMC.

+ Bồi dưỡng  HSG, phụ kém.

+ Hội giảng, Hội thi GVG cấp trường.