LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Tháng Chín 26, 2018 7:23 sáng

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN   5            TỪ NGÀY: 24/09 ĐẾN NGÀY 29/09

Trực tuần : 7A – GVCN : Ngô Thị Thu Thùy

 
THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC
2


24/09

 • TẾT TRUNG THU
 • TẾT TRUNG THU
BGH
3


25/09

 • Lên lớp theo TKB.
 • Rèn HĐ giữa giờ ( đ/c Khiết+ GVCN)
 • Lên lớp theo TKB.
 •  Các HĐGD.
BGH
4


26/09

 • Lên lớp theo TKB.
 • Rèn HĐ giữa giờ ( đ/c Khiết+ GVCN)
 • Lên lớp theo TKB.
 • Các HĐGD.
BGH
5


27/09

 • Lên lớp theo TKB.
 • Rèn HĐ giữa giờ ( đ/c Khiết+ GVCN)
 • SH  chuyên môn.
 • Đại hội Chi đội.
 • GV nộp KHDH về BGH.
 • Hội nghị CBCCVC năm học 2018-2019.
 BGH
6


28/09

 • Lên lớp theo TKB.
 • Rèn HĐ giữa giờ ( đ/c Khiết+ GVCN)
 • Hội ý hội đồng.
 • Nộp KHDH về PGD.
 • Lên lớp theo TKB.
 • Các HĐGD.
BGH
7


29/09

 • Lên lớp theo TKB.
 • Rèn HĐ giữa giờ ( đ/c Khiết+ GVCN)
 • Sinh hoạt lớp.
 • Lên lớp theo TKB.
 BGH

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM.

+ Duy trì các nền nếp trường học.

+ Cán bộ giáo viên hoàn thiện hồ sơ cá nhân để PGD kiểm tra nề nếp đầu năm học.

+ Phát động Hội giảng, Hội thi GVDG cấp trường.

+ Hoàn thiện công tác PCGD- XMC.

+ Bồi dưỡng  HSG, phụ kém.