LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43(29)

Tháng Sáu 15, 2020 9:19 sáng

TỪ NGÀY: 15/06 ĐẾN NGÀY 20/06

Trực tuần: 6B – Đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết

 
THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC
2


15/06

 • 7h00.KHẢO SÁT CLHK II KHỐI 9
 • Môn Toán 120′.
 • 14hoo.KHẢO SÁT CLHK II KHỐI 9
 • Môn Ngữ văn 120′.
 • BGH
3


16/06

 • Lên lớp theo TKB.
 • Họp Phó HTr tại PGD: đc Minh.
 • BGH
4


17/06

 • Lên lớp theo TKB.
 • Ôn tập.
 • Làm phách tại THCS Hoàng Ngân: đc Minh
 • BGH
5


18/06

 • Lên lớp theo TKB.
 • Chấm KSCL HK II K9 tại THCS Hoàng Ngân: đc Minh, Xuyến, Cúc, Hưởng.
 • SHTCM.
 •  K9 ôn tập.
 • BGH
6


19/06

 • Lên lớp theo TKB.
 • Hội ý hội đồng.
 •  Ôn tập.
 • BGH
7


20/06

 • Lên lớp theo TKB.
 • Sinh hoạt lớp.
 • Phụ đạo.
 • BGH

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM.

+ Thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID 19.

+ Ổn định kỷ cương nền nếp dạy và học, duy trì và nâng cao chất lượng đại trà.

+ Tổ chức KSCL HK II khối 9.

+ Xây dựng kế hoạch ôn thi THPT.

+ Làm tốt công tác vệ sinh môi trường ngày “Chủ nhật xanh”.