LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Tháng Sáu 5, 2018 11:21 sáng

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN   40    TỪ NGÀY: 04/06 ĐẾN NGÀY 09/06

 
THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC
2


04/06

 • Duyệt kết quả TS vào lớp 6 năm học 2018-2019.
 • Làm HS thi đua, báo cáo cuối năm.
 • Khối 9 ôn thi THPT.
 • Làm HS thi đua, báo cáo cuối năm.
 • Khối 9 ôn thi TS vào THPT.
BGH
3


05/06

 • Làm HS thi đua, báo cáo cuối năm.
 • Khối 9 ôn thi TS vào THPT
 • Khối 9 ôn thi TS vào THPT.
 • Báo cáo kết quả TS vào lớp 10 THPT chuyên LHP về PGD.
BGH
4


06/06

 • Khối 9 ôn thi TS vào THPT.
 • Duyệt thi đua tại PGD.
 • Họp hội đồng.
 • Tổng kết công tác ôn thi vào lớp 10 THPT.
BGH
5


07/06

 • Khối 9 ôn thi TS vào THPT.
 BGH
6


08/06

 • Duyệt kết quả BDTX năm học 2017-2018.
BGH
7


09/06

 • HS KHỐI 9 THAM GIA KÌ THI TS VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019.
 • HS KHỐI 9 THAM GIA KÌ THI TS VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019.
 BGH