LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Tháng Năm 28, 2018 2:37 chiều

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN   39    TỪ NGÀY: 28/05 ĐẾN NGÀY 02/06

 
THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC
2


28/05

 

 • Các lớp VSLĐ, tập văn nghệ.
 • Khối 9 ôn thi THPT.
 • Chuẩn bị mọi điều kiện cho Lễ tổng kết năm học.
 • Khối 9 ôn thi TS vào THPT.
BGH
3


29/05

 • Tổng kết năm học.
 • Khối 9 ôn thi TS vào THPT.
BGH
4


30/05

 • Khối 9 ôn thi TS vào THPT.
 • Khối 9 ôn thi TS vào THPT.
BGH
5


31/05

 • Khối 9 ôn thi TS vào THPT.
 • Bàn giao HS về địa phương.
 • K9 Ôn thi TS vào THPT.
 BGH
6


01/06

 • Khối 9 ôn thi TS vào THPT.
 • Tuyển sinh vào lớp 6.
 • Khối 9 ôn thi TS vào THPT.
 • Tham gia ngày Hội Stem Nam Trực.
BGH
7


02/06

 • Khối 9 ôn thi TS vào THPT.
 • Tham gia ngày Hội Stem Nam Trực.
 • Khối 9 ôn thi TS vào THPT.
 • Tham gia ngày Hội Stem Nam Trực.
 BGH