LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Tháng Hai 26, 2018 10:00 sáng

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN   26    TỪ NGÀY: 26/02 ĐẾN NGÀY 03/03

 

 
THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC
2


26/02

 • Sinh hoạt đầu tuần.
 • Duyệt KHDH.
 • Các hoạt động GD.
 • Ôn tập.
BGH
3


27/02

 • Các hoạt động giáo dục.
 • Bồi giỏi.
BGH
4


28/02

 • Các hoạt động giáo dục.
 • Ôn tập.
BGH
5


01/03

 • Các hoạt động giáo dục.
 BGH
6


02/03

 • Các hoạt động giáo dục.
 • Ôn tập.
BGH
7


03/03

 • Các hoạt động giáo dục.
 • Hội ý hội đồng.
 BGH