LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Tháng Hai 10, 2018 8:15 sáng

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN   25    TỪ NGÀY: 05/02 ĐẾN NGÀY 10/02

 
THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC
2


19/02

HAPPY NEW YEAR

 MẬU TUẤT – 2018

HAPPY NEW YEAR  

 MẬU TUẤT – 2018

ĐC MINH;BV
3


20/02

HAPPY NEW YEAR  

MẬU TUẤT – 2018

HAPPY NEW YEAR

  MẬU TUẤT – 2018

ĐC L PHƯỢNG;BV
4


21/02

  • KHAI XUÂN MẬU TUẤT  2018
  • Các hoạt động giáo dục.
BGH
5


22/02

  • Các hoạt động giáo dục.
  • Ôn tập.
 BGH
6


23/02

  • Các hoạt động giáo dục.
BGH
7


24/02

  • Các hoạt động giáo dục.
  • Hội ý hội đồng.
  • Ôn tập.
 BGH