LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Tháng Chín 14, 2020 9:55 sáng

TỪ NGÀY: 14/09 ĐẾN NGÀY 19/09

Trực tuần: 9B – Đ/c Trần Thị Kim Cúc

 
THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC
2


14/09

 • Sinh hoạt đầu tuần
 • Duyệt KHDH
 • Lên lớp TKB
 • Ôn tập.
 • TK PCGDXMC.
 • BGH
3


15/09

 • Lên lớp theo TKB.
 • Cập nhật hồ sơ HS trên PM SMAS, CSDL.
 • Phụ đạo.
 • TK PC GDXMC
 • BGH
4


16/09

 • Lên lớp theo TKB.
 • Duyệt KH DT,HT tại PGD đc Minh.
 • Ôn tập.
 • TK PCGD XMC
 • BGH
5


17/09

 • Lên lớp theo TKB.
 • Sinh hoạt TCM.
 •  Bồi giỏi.
 • Báo cáo PCGD XMC.
 • Hội nghị CMHS tại THCS Hồng Quang : đc Minh, ông Thế- Trưởng Ban đại diện CMHS.
 • BGH
6


18/09

 • Lên lớp theo TKB.
 • Giao ban cuối tuần.
 •  Ôn tập.
 • Tập huấn CNTT tại THPT Nam Trực: đc Thúy.
 • BGH
7


19/09

 • Lên lớp theo TKB.
 • Sinh hoạt lớp.
 • K9 ôn tập.
 • BGH

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM.

+ Thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID 19.

+ Ổn định kỷ cương nền nếp dạy và học.

+ Kiểm tra nền nếp đầu năm.

+ Thực hiện chương trình tuần 2.

+ Làm tốt công tác điều tra và cập nhật PM PC GD-XMC 2020.