LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 07/08 ĐẾN NGÀY 12/08

Tháng Tám 10, 2017 2:38 chiều

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN         TỪ NGÀY: 07/08 ĐẾN NGÀY 12/08

 
THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC
2


07/08

– HỌP HỘI ĐỒNG BGH
3


08/08

 + Ôn tập bổ xung KT,KN cho HS. BGH
4


09/08

+ Ôn tập bổ xung KT,KN cho HS. BGH
5


10/08

+ Ôn tập bổ xung KT,KN cho HS.

+ Đ/C Vân đi tập huấn kế toán.

+ Đ/C Thủy dự Đại hội Đoàn TNCS HCM huyện Nam Trực

 
 
 BGH
6


11/08

+ Ôn tập bổ xung KT,KN cho HS.+ Đ/C Vân đi tập huấn kế toán.+ Đ/C Tr Phượng tập huấn Công đoàn. BGH
7


12/08

+ Đ/C Vân đi tập huấn kế toán.+ Đ/C Tr Phượng tập huấn Công đoàn. BGH
CN13/08