LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Tháng Chín 6, 2020 9:54 chiều

TỪ NGÀY: 07/09 ĐẾN NGÀY 12/09

Trực tuần: 9A – Đ/c Trần Thị Kim Phượng

 
THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC
2


07/09

 • Hội ý hội đồng
 • Duyệt KHDH
 • Lên lớp TKB
 • Ôn tập.
 • Cập nhật PM PC GDXMC.
 • BGH
3


08/09

 • Lên lớp theo TKB.
 • Cập nhật hồ sơ HS trên PM SMAS.
 • Phụ đạo.
 • Cập nhật PM PCGD XMC
 • BGH
4


09/09

 • Lên lớp theo TKB.
 • Ôn tập.
 • Cập nhật PM PCGD XMC
 • BGH
5


10/09

 • Lên lớp theo TKB.
 • Sinh hoạt TCM.
 •  Bồi giỏi.
 • Cập nhật PM PCGD XMC.
 • BGH
6


11/09

 • Lên lớp theo TKB.
 • Giao ban cuối tuần.
 •  Ôn tập.
 • Thống kê ban đầu PC GD XMC.
 • BGH
7


12/09

 • Lên lớp theo TKB.
 • Sinh hoạt lớp.
 • K9 ôn tập.
 • BGH

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM.

+ Thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID 19.

+ Tổ chức khai giảng năm học 2020-2021.

+ Ổn định kỷ cương nền nếp dạy và học.

+ HS học nội quy, cam kết và đăng ký thi đua đầu năm.

+ Thực hiện chương trình tuần 1.

+ Làm tốt công tác điều tra và cập nhật PM PC GD-XMC 2020.

+ Làm tốt công tác vệ sinh môi trường ngày “Chủ nhật xanh”.