LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Tháng Mười 1, 2018 8:07 sáng

TUẦN   6            TỪ NGÀY: 01/10 ĐẾN NGÀY 06/10

Trực tuần : 7B – GVCN : Ngô Văn Thiệp

 
THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC
2


01/10

 • Sinh hoạt đầu tuần.
 • Duyệt KHDH.
 • Lên lớp theo TKB.
 • Lên lớp theo TKB.
 • Các HĐGD.
BGH
3


02/10

 • Lên lớp theo TKB.
 • Rèn HĐ giữa giờ ( đ/c Khiết+ GVCN)
 • Lên lớp theo TKB.
 •  Các HĐGD.
BGH
4


03/10

 • Lên lớp theo TKB.
 • Rèn HĐ giữa giờ ( đ/c Khiết+ GVCN).
 • Lên lớp theo TKB.
 • Các HĐGD.
BGH
5


04/10

 • Lên lớp theo TKB.
 • Rèn HĐ giữa giờ ( đ/c Khiết+ GVCN)
 • Hội thi GVDG cấp trường.
 •  Bồi  dưỡng các đội tuyển HSG.
 • HĐNGLL.
 • Đại hội Liên đội.
 BGH
6


05/10

 • Lên lớp theo TKB.
 • Rèn HĐ giữa giờ ( đ/c Khiết+ GVCN)
 • KS HSGTDTT.
 • Hội ý hội đồng.
 • Lên lớp theo TKB.
 • Các HĐGD.
BGH
7


06/10

 • Lên lớp theo TKB.
 • Rèn HĐ giữa giờ ( đ/c Khiết+ GVCN)
 • Sinh hoạt lớp.
 • Lên lớp theo TKB.
 BGH

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM.

+ Ổn định các nề nếp đầu năm học.

+ Cán bộ giáo viên hoàn thiện hồ sơ cá nhân để PGD kiểm tra nề nếp đầu năm học.

+ Hoàn thiện công tác PCGD- XMC.

+ Bồi dưỡng  HSG, phụ kém.

+ Hội giảng, Hội thi GVG cấp trường.

+ KS HSG TDTT lần 1.

+ Tổng lao động VSMT : Chủ nhật ngày 7/10/2018.