LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Tháng Ba 9, 2018 8:57 sáng

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN   28    TỪ NGÀY: 12/03 ĐẾN NGÀY 17/03

 
THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC
2


12/03

 • Sinh hoạt đầu tuần.
 • Duyệt KHDH.
 • Các hoạt động GD.
 • 13h00- Khảo sát chất lượng GĐ III. Môn Văn, T. Hợp  lớp 8,9.
BGH
3


13/03

 • Các hoạt động giáo dục.
 • 13h30- Khảo sát chất lượng GĐ III. Môn Toán lớp 8,9.
BGH
4


14/03

 • Các hoạt động giáo dục.
 • Ôn tập.
 • Tập huấn HSGTDTT.
BGH
5


15/03

 • Các hoạt động giáo dục.
 •  Bồi giỏi các đội tuyển.
 BGH
6


16/03

 • Các hoạt động giáo dục.
 • Ôn tập
BGH
7


17/03

 • Chấm Khảo sát chất lượng GĐ III.
 • Chấm Khảo sát chất lượng GĐ III.
 BGH