LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Tháng Ba 3, 2018 8:07 sáng

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN   27    TỪ NGÀY: 05/03 ĐẾN NGÀY 10/03

 
THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC
2


05/03

 • Sinh hoạt đầu tuần.
 • Duyệt KHDH.
 • Các hoạt động GD.
 • Ôn tập.
 • Tâp huấn bồi dưỡng HSG TDTT
BGH
3


06/03

 • Các hoạt động giáo dục.
 • Bồi giỏi.
BGH
4


07/03

 • Các hoạt động giáo dục.
 • Ôn tập.
 • Tập huấn HSGTDTT.
BGH
5


08/03

 • Các hoạt động giáo dục.
 •  Ôn tập.
 • Nhận đề KS GĐIII tại PGD.
 BGH
6


09/03

 • Các hoạt động giáo dục.
 • 13h30- Khảo sát chất lượng GĐ III. Môn Văn, Anh lớp 6,7.
BGH
7


10/03

 • Các hoạt động giáo dục.
 • Hội ý hội đồng.
 • 13h30- Khảo sát chất lượng GĐ III. Môn Toán lớp 6,7.
 BGH