Liên hệ

Trường THCS Nam Hoa

Địa chỉ: xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Bà Đoàn Thị Thúy 
Điện thoại: 03503 827 475;  Email: truongthcsnamhoa@gmail.com