images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   29    TỪ NGÀY: 19/03 ĐẾN NGÀY 24/03   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 19/03 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Các hoạt động GD. Ôn tập. Tập huấn HSGTDTT. BGH 3
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   28    TỪ NGÀY: 12/03 ĐẾN NGÀY 17/03   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 12/03 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Các hoạt động GD. 13h00- Khảo sát chất lượng GĐ III. Môn…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   27    TỪ NGÀY: 05/03 ĐẾN NGÀY 10/03   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 05/03 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Các hoạt động GD. Ôn tập. Tâp huấn bồi dưỡng HSG TDTT BGH
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   26    TỪ NGÀY: 26/02 ĐẾN NGÀY 03/03     THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 26/02 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Các hoạt động GD. Ôn tập. BGH 3 27/02 Các hoạt động…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   25    TỪ NGÀY: 05/02 ĐẾN NGÀY 10/02   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 19/02 HAPPY NEW YEAR  MẬU TUẤT – 2018
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   24    TỪ NGÀY: 05/02 ĐẾN NGÀY 10/02   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 05/02 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Các hoạt động GD. Ôn tập. BGH 3 06/02 Các hoạt động…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   23    TỪ NGÀY: 29/01 ĐẾN NGÀY 03/02   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 29/01 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Các hoạt động GD. Họp liên tịch. BGH 3 30/01 Các hoạt…