images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   40    TỪ NGÀY: 04/06 ĐẾN NGÀY 09/06   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 04/06 Duyệt kết quả TS vào lớp 6 năm học 2018-2019. Làm HS thi đua, báo cáo cuối năm. Khối 9…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   39    TỪ NGÀY: 28/05 ĐẾN NGÀY 02/06   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 28/05   Các lớp VSLĐ, tập văn nghệ. Khối 9 ôn thi THPT. Chuẩn bị mọi điều kiện cho Lễ tổng kết…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   38    TỪ NGÀY: 21/05 ĐẾN NGÀY 26/05   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 14/05 Tập huấn Stem tại TTGDNN-GDTX: đc Thúy, Thùy Các lớp VSLĐ, tập văn nghệ. Khối 9 ôn thi THPT GV cập nhật…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   37    TỪ NGÀY: 14/05 ĐẾN NGÀY 19/05   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 14/05 Sinh hoạt đầu tuần. Các hoạt động GD. GVCN báo cáo kết quả đánh giá , xếp loại của lớp.
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   36    TỪ NGÀY: 07/05 ĐẾN NGÀY 12/05   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 07/05 Sinh hoạt đầu tuần. Các hoạt động GD  Ôn tập 14h họp phó hiệu trưởng các trường THCS: Triển khai…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   35    TỪ NGÀY: 30/04 ĐẾN NGÀY 05/05   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 30/04 NGHỈ 30-4 BV 3 01/05 NGHỈ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01-05 BV
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   34    TỪ NGÀY: 13/04 ĐẾN NGÀY 28/04   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 23/04 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Các hoạt động GD. Ôn tập BGH 3 24/04 Các…