images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

TUẦN   17           TỪ NGÀY: 17/12 ĐẾN NGÀY 22/12 Trực tuần : 9A – GVCN : TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 17/12 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB. Nộp…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

TUẦN   16           TỪ NGÀY: 10/12 ĐẾN NGÀY 15/12 Trực tuần : 6B – GVCN : NGUYỄN CÔNG KHOA   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 10/12 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB. Lên…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

TUẦN   15           TỪ NGÀY: 03/12 ĐẾN NGÀY 08/12 Trực tuần : 6A – GVCN : Vũ Thị Vui   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 03/12 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB. Lên…
images2

LỊCH CÔN G TÁC TUẦN 14

TUẦN   14           TỪ NGÀY: 26/11 ĐẾN NGÀY 01/12 Trực tuần : 7B – GVCN : Ngô Văn Thiệp   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 26/11 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB. Lên…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

TUẦN   13           TỪ NGÀY: 19/11 ĐẾN NGÀY 25/11 Trực tuần : 7A – GVCN : Ngô Thị Thu Thùy   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 19/11 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB.
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

TUẦN   12           TỪ NGÀY: 12/11 ĐẾN NGÀY 17/11 Trực tuần : 8B – GVCN : Lê Thị Phượng   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 12/11 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB. Lên…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

TUẦN   11           TỪ NGÀY: 05/11 ĐẾN NGÀY 10/11 Trực tuần : 8A – GVCN : Triệu Thị Hải   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 05/11 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB. Lên…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

TUẦN   10           TỪ NGÀY: 29/10 ĐẾN NGÀY 03/11 Trực tuần : 9B – GVCN : Trần Thị Kim Cúc   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 29/10 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB. Lên…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

TUẦN   9            TỪ NGÀY: 22/10 ĐẾN NGÀY 27/10 Trực tuần : 9A – GVCN : Trần Thị Kim Phượng   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 22/10 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   8            TỪ NGÀY: 15/10 ĐẾN NGÀY 20/10 Trực tuần : 6B – GVCN : Nguyễn Công Khoa   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 15/10 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên…