images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   29    TỪ NGÀY: 19/03 ĐẾN NGÀY 24/03   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 19/03 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Các hoạt động GD. Ôn tập. Tập huấn HSGTDTT. BGH 3
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   28    TỪ NGÀY: 12/03 ĐẾN NGÀY 17/03   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 12/03 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Các hoạt động GD. 13h00- Khảo sát chất lượng GĐ III. Môn…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   27    TỪ NGÀY: 05/03 ĐẾN NGÀY 10/03   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 05/03 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Các hoạt động GD. Ôn tập. Tâp huấn bồi dưỡng HSG TDTT BGH
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   26    TỪ NGÀY: 26/02 ĐẾN NGÀY 03/03     THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 26/02 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Các hoạt động GD. Ôn tập. BGH 3 27/02 Các hoạt động…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   25    TỪ NGÀY: 05/02 ĐẾN NGÀY 10/02   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 19/02 HAPPY NEW YEAR  MẬU TUẤT – 2018
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   24    TỪ NGÀY: 05/02 ĐẾN NGÀY 10/02   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 05/02 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Các hoạt động GD. Ôn tập. BGH 3 06/02 Các hoạt động…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   23    TỪ NGÀY: 29/01 ĐẾN NGÀY 03/02   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 29/01 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Các hoạt động GD. Họp liên tịch. BGH 3 30/01 Các hoạt…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   22    TỪ NGÀY: 22/01 ĐẾN NGÀY 27/01   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 22/01 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Kiểm tra hồ sơ GV HK I. Các hoạt động GD. Ôn tập. BGH
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   21    TỪ NGÀY: 15/01 ĐẾN NGÀY 20/01   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 15/01 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Các hoạt động GD. Dự giờ, chuẩn bị các điều kiện cho Hội thi…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (TUẦN 1 – HK II)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   20    TỪ NGÀY: 08/01 ĐẾN NGÀY 13/01   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 08/01 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Các hoạt động GD. Đăng ký bài dạy Hội thi GVDG về THCS Nam Hồng. Nộp…