images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   8            TỪ NGÀY: 15/10 ĐẾN NGÀY 20/10 Trực tuần : 6B – GVCN : Nguyễn Công Khoa   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 15/10 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

TUẦN   7            TỪ NGÀY: 08/10 ĐẾN NGÀY 13/10 Trực tuần : 6A – GVCN : Vũ Thị Vui   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 08/10 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB.
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

TUẦN   6            TỪ NGÀY: 01/10 ĐẾN NGÀY 06/10 Trực tuần : 7B – GVCN : Ngô Văn Thiệp   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 01/10 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB.
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   5            TỪ NGÀY: 24/09 ĐẾN NGÀY 29/09 Trực tuần : 7A – GVCN : Ngô Thị Thu Thùy   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 24/09 TẾT TRUNG THU TẾT TRUNG…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   4            TỪ NGÀY: 17/09 ĐẾN NGÀY 22/09 Trực tuần : 8B – GVCN : Lê Thị Phượng   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 17/09 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   3             TỪ NGÀY: 10/09 ĐẾN NGÀY 15/09 Trực tuần : 8A – GVCN : Triệu Thị Hải   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 10/09 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   2             TỪ NGÀY: 03/09 ĐẾN NGÀY 08/09 Trực tuần : 9B– GVCN : Trần Thị Kim Cúc   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 03/09 Nghỉ bù ngày Quốc Khánh…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   1             TỪ NGÀY: 27/08 ĐẾN NGÀY 01/09 Trực tuần : 9A – GVCN : Trần Thị Kim Phượng   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 27/08 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4/ T8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   4- T 8    TỪ NGÀY: 20/08 ĐẾN NGÀY 25/08   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 20/08 Ôn tập. Hội ý  hội đồng  Thi lại BGH 3 21/08 Xây dựng KH năm…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 T8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   3- T 8    TỪ NGÀY: 13/08 ĐẾN NGÀY 18/08   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 13/08 Ôn tập.  Họp hội đồng BGH 3 14/08 Xây dựng KH năm học Điều…