images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

TUẦN   37           TỪ NGÀY: 13/05 ĐẾN NGÀY 18/05 Trực tuần : 7A – GVCN : NGÔ THỊ THU THÙY   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 13/05 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB. Đc…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

TUẦN   36           TỪ NGÀY: 06/05 ĐẾN NGÀY 11/05 Trực tuần : 8B – GVCN : LÊ THỊ PHƯỢNG   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 06/05 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB. Đc Khiết…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

TUẦN   34           TỪ NGÀY: 22/04 ĐẾN NGÀY 27/04 Trực tuần : 9B – GVCN : TRẦN THỊ KIM CÚC   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 22/04 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB. Đc…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

TUẦN   32           TỪ NGÀY: 08/04 ĐẾN NGÀY 13/04 Trực tuần : 6B – GVCN : NGUYỄN CÔNG KHOA   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 08/04 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB. Nộp…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

TUẦN   31           TỪ NGÀY: 01/04 ĐẾN NGÀY 06/04 Trực tuần : 6A – GVCN : VŨ THỊ VUI   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 01/04 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB. Lên…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

TUẦN   29           TỪ NGÀY: 18/03 ĐẾN NGÀY 23/03 Trực tuần : 7A – GVCN : NGÔ THỊ THU THÙY   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 18/03 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB. Đ/c…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

TUẦN   28           TỪ NGÀY: 11/03 ĐẾN NGÀY 16/03 Trực tuần : 8B – GVCN : LÊ THỊ PHƯỢNG   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 11/03 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB. Đ/c Thủy…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

TUẦN   27           TỪ NGÀY: 04/03 ĐẾN NGÀY 09/03 Trực tuần : 8A – GVCN : TRIỆU THỊ HẢI   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 04/03 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB. Đ/c Thủy…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

TUẦN   26           TỪ NGÀY: 25/02 ĐẾN NGÀY 02/03 Trực tuần : 9B – GVCN : TRẦN THỊ KIM CÚC   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 25/02 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB. Lên…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

TUẦN   25           TỪ NGÀY: 18/02 ĐẾN NGÀY 23/02 Trực tuần : 9A – GVCN : TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 18/02 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB.