images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

TUẦN   25           TỪ NGÀY: 18/02 ĐẾN NGÀY 23/02 Trực tuần : 9A – GVCN : TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 18/02 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB.
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

TUẦN   24           TỪ NGÀY: 11/02 ĐẾN NGÀY 16/02 Trực tuần : 6B – GVCN : NGUYỄN CÔNG KHOA   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 11/02 Sinh hoạt đầu tuần. KHAI XUÂN KỶ HỢI…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

TUẦN   23          TỪ NGÀY: 28/01 ĐẾN NGÀY 02/02 Trực tuần : 6A – GVCN : VŨ THỊ VUI   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 28/01 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB. Lên…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

TUẦN   22           TỪ NGÀY: 21/01 ĐẾN NGÀY 26/01 Trực tuần : 7B – GVCN : NGÔ VĂN THIỆP   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 21/01 Sinh hoạt đầu tuần. SƠ KẾT HK I. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB.
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

TUẦN   20           TỪ NGÀY: 14/01 ĐẾN NGÀY 19/01 Trực tuần : 7A – GVCN : NGÔ THỊ THU THÙY   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 14/01 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. 2 TCM nộp báo…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

TUẦN   20           TỪ NGÀY: 07/01 ĐẾN NGÀY 12/01 Trực tuần : 9A – GVCN : TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 07/01 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. 2 TCM nộp báo…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

TUẦN   19          TỪ NGÀY: 24/12 ĐẾN NGÀY 29/12 Trực tuần : 8A – GVCN : TRIỆU THỊ HẢI   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 31/12 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH BGHBV
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

TUẦN   18          TỪ NGÀY: 24/12 ĐẾN NGÀY 29/12 Trực tuần : 9B – GVCN : TRẦN THỊ KIM CÚC   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 24/12 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB. GV nộp…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

TUẦN   17           TỪ NGÀY: 17/12 ĐẾN NGÀY 22/12 Trực tuần : 9A – GVCN : TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG   THỨNGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC 2 17/12 Sinh hoạt đầu tuần. Duyệt KHDH. Lên lớp theo TKB. Nộp…